Category - Black Jack

Blackjack (takođe i ajnc) je kartaška igra na sreću, popularna u kockarnicama. Igra se s 1-8 špilova od po 52 karte, bez džokera. Poznata je kao jedna od malobrojnih igra na sreću protiv kuće u kojima igrač može steći statističku prednost nad kockarnicom.

Pre igre igrač mora uložiti određeni iznos novca. Nakon što su svi igrači za stolom uložili, delitelj deli svakom igraču dve karte licem gore, a sebi jednu licem gore i jednu licem dole („hole card“). Cilj igre je postići broj karatnih bodova veći od deliteljevog, a da igrač ne pređe 21. Ako pređe 21, automatski gubi igru. Karte s brojevima vrede onoliko bodova koliki je broj, a žandar, dama i kralj vrede 10 bodova. As vredi 11 bodova ako je zbroj drugih karata 10 ili manji; odnosno 1 bod ukoliko je zbir drugih karata 11 ili veći. Međutim, ako igrač ima dva asa, jedan od njih mora vredeti 11 bodova, osim ako sve ostale karte zajedno vrede 10 ili više bodova. Ako igrač ima asa od 11 bodova, tada mu je zbir mekan (soft), a ako nema asa ili ima asa od jednog boda, tada mu je zbir tvrd (hard). Ukoliko igrač pobedi delitelja, ulog mu se isplaćuje 1:1 (npr. ako je uložio 10 eura i pobedi, nazad će dobiti 10 uloženih eura i još 10 eura, ukupno 20).

Pravila: kada dva igraca imaju 21 u ukupnom zbiru njihovih karata onaj ko ima veću kartu pobedjuje osim ako onaj drugi ima 4 i 7 u tom slucaju drugi pobedjuje.

Popularne:

Najpopularnije slot igrice